Show simple item record

dc.contributorDouma, J
dc.contributor.authorHuisman, F.
dc.date.accessioned2019-10-24T04:36:42Z
dc.date.available2019-10-24T04:36:42Z
dc.date.created2017-01-05 01:05
dc.date.issued2009-07-31
dc.identifieroai:dspace.library.uu.nl:1874/40998
dc.identifierhttp://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/40998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/848263
dc.description.abstractAchtergrond: In 2011 wordt de Wet Passend Onderwijs (PO) ingevoerd om meer zorgleerlingen te integreren in het regulier onderwijs. Integratie van zorgleerlingen kan problemen veroorzaken voor leerkrachten in het regulier onderwijs doordat zij zich niet voldoende capabel voelen om les te geven aan leerlingen met een beperking. Doel: Het vinden van aanknopingspunten om de voorbereiding voor PO van scholen en begeleidingsdiensten te optimaliseren. Onderzoek naar de ontwikkelingsbehoeften van schoolpersoneel en naar de huidige mate van geboden zorg aan zorgleerlingen op scholen is daarom essentieel. Daarnaast wordt op scholen gekeken naar de samenhang van de hoofdfactoren schoolkenmerken en klassenklimaat, leerkrachtkenmerken, begeleiding en visie op inclusief onderwijs met de mate van geboden zorg. Ook wordt het verschil in visie ten aanzien van PO tussen directie en onderwijzend personeel geanalyseerd. Methoden: De vragenlijst “Meting Passend Onderwijs” is ingevuld door 74 respondenten van 31 basisscholen. Resultaten: Op de onderzochte scholen is over het algemeen een hoge mate van geboden zorg gevonden. Daarnaast is er geen significant verschil in visie tussen directie en onderwijzend personeel en blijken de hoofdfactoren maar zeer beperkt samen te hangen met de mate van zorg. Conclusie: Het is positief voor de invoering van PO dat het goed gesteld is met de zorg op scholen en dat directie en onderwijzend personeel geen verschil in visie hebben en beide vóór de invoering van PO zijn. Het praktische deel van de zorg op scholen, zoals didactisch en pedagogisch handelen, is goed. De verbeteringen moeten plaatsvinden op beleidsmatig niveau. Summary Background: The law of Appropriate Education (AE) will be introduced in the year 2011 for the purpose of including more special need pupils into regular education. Integration of special need pupils may cause problems to teachers in regular education for they may not feel capable enough to teach children with a disability. Objective: To find requirements that must be taken into account for optimal preparation of AE. The “given care” of school personnel to special need students and the view on future school development must be examined, as well as the difference in opinion of the “given care” between the school director and the teaching personnel. In addition, the relation between the “given care” and the four main factors found in literature, that is school aspects and class environment, teacher’s aspects, support and attitude towards inclusive education, will be explored. Method: The questionnaire was completed by 74 respondents of 31 elementary schools. Results: The elementary schools score well in general on the given care at school. There was no significant difference between the school director and the school personnel on the attitude of inclusion. The four main factors had very limited correlations with the “given care”. Conclusion: It is positive for the introduction of AE that the given care at elementary schools is in general adequate. Both attitudes of school directors and the school personnel are positive towards inclusive education. This research shows that the practical aspects at schools, for instance pedagogic and didactic aspects, are fine. The improvements must take place at policy level.
dc.format.mediumimage/pdf
dc.languagenl
dc.language.isodut
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/OpenAccess
dc.subjectSociale Wetenschappen
dc.subjectInclusief Onderwijs
dc.subjectPassend Onderwijs
dc.subjectzorgleerlingen
dc.subjectvisie
dc.subjectgeboden zorg.
dc.titleVoorbereiden op Passend Onderwijs
dc.typeMaster thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10446059
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10446059
ge.lastmodificationdate2017-01-05 01:05
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148934
ge.oai.repositoryid1826
ge.oai.setnameUtrechtse Scripties
ge.oai.setnameFaculty of Social and Behavioural Sciences Theses
ge.oai.setspeccom_1874_26
ge.oai.setspeccol_1874_27631
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/40998


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record