This Globethics.net collection gathers contributions, resources and perspectives on eco-theology, climate justice, and food security from Christian, Churches, and/or other religious traditions. It also contains the Global Survey on Ecotheology, Climate Justice and Food Security in Theological Education and Christian Leadership Development, the presentations and report of the follow up consultation on the same subject held at the Academy of Volos, Demetriades Diocese of Church of Greece, 10-13 March, 2016.

Recent Submissions

 • A theoretical exploration of PSOC in an ecological context: The town-gown example

  Kathleen H. Powell (Università del Salento, 2015-10-01)
  <p>The construct of psychological sense of community (PSOC) is an important multidimensional factor in understanding community well being yet despite this fact, most of the research on PSOC does not adequately account for this reality.  Using the example of a residential neighborhood that adjoins a university campus, this article seeks to expand the current conceptualization of PSOC to more fully capture its ecological and cultural complexities. By applying Bronfenbrenner’s (1979) social ecological framework along with a number of related social science concepts to a discussion of PSOC in a campus-adjacent neighborhood, the paper explores theoretical perspectives and related community constructs that may help expand the conceptualization and measurement of PSOC in diverse communities.  While town-gown relations provide the focus of this article, this work has implications for the general exploration of the roots and conceptualization of PSOC at multiple systemic levels and in diverse settings.</p>
 • Estudio del suelo para el cultivo de ají páprika (Capsicum annuum, L) en la comunidad de Araya Grande de la provincia de Barranca

  Nunja García, José Vicente; Agurto Isidro, Jorge Alberto (Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2019-11-30)
  Tesis
 • Viabilidad técnica y económica del uso de haces electrónicos para desinfectar lodos efluentes del sistema de tratamiento de aguas residuales de Puno

  Fiestas Urbina, Carlos Job; Lizárraga Zavaleta, Benigno Benito (Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2019-10-11)
  Tesis
 • Эко-мудрость в мифотипе

  Дик, П. Ф.; Dyck, P. (ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2020-11-23)
  Представлена версия экологической мудрости в составе мифотипа. Автор разделяет взгляды А. Ф. Лосева, И. Т. Фролова, К. Хюбнера на особое место мифа в культуре человечества.
 • "Adaptacyjno-ekologiczna geneza symboliki pszczoły w kontekście rozwoju apikultury w wybranych społecznościach zbieracko-łowieckich i cywilizacjach starożytnych”.

  Zabiegaj, Magdalena
  Niniejsza praca jest próbą opisu genezy i rozwoju symboliki pszczoły w wybranych kulturach prehistorycznego i starożytnego świata. Za punkt wyjścia badań przyjęto biologiczną koegzystencję i współoddziaływanie pszczół z człowiekiem we wspólnym ekosystemie od zarania dziejów. Dla wykluczenia przypadkowości koincydencji tego spotkania przedstawiono zarys ewolucji pszczół i ich związku z kształtującą się ludzką kulturą. Celem pracy było zbadanie, czy charakter środowiska naturalnego wpływał na kształtowanie się apikultury i kompleksu symbolicznego pszczoły, a jeśli tak, to w jakim stopniu prehistoryczna symbolika tego owada odpowiadałaby jego symbolice w starożytności, i czy uniwersum symboliczne pszczoły w obu omawianych okresach wykazuje zasadnicze różnice w zależności od szerokości geograficznej i charakteru organizacji społeczeństw. Wykorzystując dostępne źródła archeologiczne, ikonograficzne, historyczne oraz opracowania antropologiczne z różnych kręgów kulturowych, zebrano i porównano poszczególne części składowe charakterystyczne, w szczególności, dla wczesno-historycznej formy kompleksu symbolicznego pszczoły. Do analizy zebranego materiału wykorzystano metody badań z zakresu etnologii, religioznawstwa i ekologii środowiskowej.
 • Relationships Between Religious Beliefs and Mountain Pasture Uses: A Case Study in the High Atlas Mountains of Marrakech, Morocco

  ICTA UAB; Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA) ; Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Domínguez, Pablo; Zorondo-Rodríguez, Francisco; Reyes-García, Victoria (HAL CCSDSpringer Verlag, 2010-06)
  International audience
 • <!--dc.title-->Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland, 1985 - SOCON'85~Religion in Dutch Society, 1985 - SOCON 1985

  Felling, A.J.A.; Peters, J.L.M.; Schreuder, O. (DANS EASY, 2012)
  Item does not contain fulltext
 • Kształtowanie się migracji wewnętrznych na terenie Bangladeszu od momentu powstania kraju do dnia dzisiejszego

  Kozub-Chwastek, Paulina
  Niniejsza praca magisterska jest owocem studiów autorki w Instytucie Nauk Politycznych, ale również wcześniejszych studiów w Instytucie Filologii Orientalnej. Tezą tej pracy stało się zdanie, iż Bangladesz jest krajem ukształtowanym przez migracje, a jego funkcjonowanie jest zdominowane przez zjawiska przemieszczania się ludności i sama teza, zdjęcia wykorzystane w pracy jak również spostrzeżenia na temat Bangladeszu powstały podczas podróży autorki do tego kraju w 2014 roku. Bangladesz jest krajem szczególnym ze względu na ilość ludzi, jaka go zamieszkuje oraz na warunki klimatyczne, jakie tam panują. Tematem tej pracy jest kształtowanie się migracji wewnętrznych na terenie Bangladeszu od momentu powstawania kraju do dnia dzisiejszego. Ma ona charakter teoretyczny z dużą ilością uwag opartych na doświadczeniach empirycznych autorki. Praca została podzielona na pięć części, w których poruszone zostały kwestie migracji spowodowane problemami klimatycznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i religijno-politycznymi.
 • Japońskie spojrzenie na naturę i wątki ekologiczne w filmach Miyazakiego Hayao.

  Szpala, Aleksandra
  Tematem pracy są wątki ekologiczne, pogląd na naturę przedstawiony w filmach Miyazakiego Hayao oraz jego geneza wywodząca się z japońskich wartości, filozofii i religii. Celem pracy jest zatem udowodnienie, iż filmy te mogą interpretowane być jako nośniki ideologii ekologicznej oraz, że przyczyną poglądów reżysera na temat stanu środowiska naturalnego jest tradycja kulturowa Japonii. Rozdział pierwszy traktuje o źródłach japońskiego postrzegania przyrody, wywodzących się głównie z rodzimej religii archipelagu, shintō, która mówi o boskości wszelkich przejawów natury. W rozdziale tym omówione zostały także zagadnienia takie jak idea furusato czy buddyzm zen, również traktujące o środowisku naturalnym i silnie wpływające na tożsamość Japończyków i ich stosunek do przyrody. W drugim rozdziale zanalizowane zostały trzy dzieła Miyazakiego Hayao, "Księżniczka Mononoke","Nausicaä z Doliny Wiatru" i "Laputa- podniebny zamek". Tematyka tych filmów skupia się głównie na krytyce walki z naturą i życia w dysharmonii z nią, dzięki czemu, przy wykorzystaniu tradycyjnych japońskich przekonań, promują one świadomość i zachowania ekologiczne. Trzeci rozdział skupia się na trzech następnych dziełach, którymi są "Mój sąsiad Totoro", "Spirited Away- w krainie bogów" i "Ponyo". Te filmy z kolei poruszają tematykę nostalgii za dawnymi, prostszymi czasami, i ich wartościami, w których człowiek żył w zgodzie z naturą. Tematyka ta poruszana jest w nich poprzez sentymentalne, bezpośrednie zobrazowanie owych czasów lub poprzez krytykę nowoczesnego świata i jego odejścia od tradycyjnych przekonań. Można je zatem postrzegać jako wołania do powrotu do tradycji, a co za tym idzie, do harmonijnego życia z przyrodą. Ostatecznie w pracy przedstawione zostały wnioski wynikające z analizy tematu.
 • <!--dc.title-->Religion in Dutch Society 2011-2012 - SOCON 2011-2012

  Eisinga, R.N.; Scheepers, P.L.H.; Kraaykamp, G.L.M.; Thijs, P.E. (DANS EASY, 2012)
  Item does not contain fulltext
 • Religious diversity, ecology and grammar

  Kroesbergen, Hermen (AOSIS OpenJournals, 2020-11-20)
  We do not need ‘the earth’ as the space for encounter and cooperation between world religions in the way Moltmann suggests. Firstly, this fails to do justice to the contemporary situation concerning religious diversity: people from different religions have no problem in working together either for promoting ecological goals or for fighting them together. Within religions, there are often greater divergences between eco-friendly and anti-ecological adherents of that same religion. Secondly, Moltmann’s proposal misguidedly confuses boundaries of beliefs and boundaries of grammar concerning religious diversity. Paying attention to religions as grammar provides a more accurate picture of the reality concerning world religions from an ecological perspective. In the final section of this article, I present some suggestions on moving forward in the debate about ecology from within this new perspective. We need to keep in mind that it is not religions but people who have opinions about ecology. The dialogue that needs to take place is not a high-level bureaucratic one between officials of different religions but one between people. In this grassroots-level discussion, it is important to listen to the other person rather than to consider him or her as a representative of his or her religion. We should not allow people to claim an entire religion for their position, dismissing others as revisionists. Religions are grammars that can express both eco-friendly and anti-ecological messages. CONTRIBUTION: This article contributes to an in-depth understanding of religious diversity; it proves the usefulness of the distinction between grammar and beliefs in the study of religion and demonstrates this using the case of ecotheology as an example.
 • The religious vision of nature in the light of Laudato Si’ : an interreligious reading between Islam and Christianity

  Puglisi, Antonino; Buitendag, Johan (AOSIS OpenJournals, 2020-11-20)
  The environmental crisis is undoubtedly one of the most critical and urgent problems of our&#xd; times. Many people are raising their voices in support of nature to build a better future for&#xd; humanity and for our planet. In this article, the authors explore the specific contribution&#xd; that Christianity and Islam can offer in this debate and how religions can help bring back&#xd; into the ecological discourse the element of the sacred that abandoned the reflection&#xd; about nature since the advent of the Enlightenment. Moving from the spiritual dimension of&#xd; nature in the light of Pope Francis’s 2015 encyclical on ecology Laudato Si’, the authors&#xd; argue that the current ecological crisis can represent an opportunity for a renewed encounter&#xd; among religions, bringing together the ethical and the spiritual, recovering the element of&#xd; communion between human beings and nature that points to something beyond themselves.&#xd; The authors present the Laudato Si’ as a universal invitation and a space for encounter&#xd; between world religions that puts at its heart love as a guiding principle and animating&#xd; force of a much-needed ecological, spiritual and anthropological conversion.&#xd; CONTRIBUTION: This article focuses on the spiritual dimension of nature in Pope Francis’s 2015&#xd; encyclical letter Laudato Si’. The authors argue that the document with its emphasis on love&#xd; represents a platform for dialogue between Christianity and Islam by bringing back the&#xd; element of the sacred in the current ecological debate.
 • Does the Sermon on the Mount include an ecological message?

  Marian Machinek (Christian Academic Circle, 2020-01-01)
  The purpose of this article is to examine whether the Sermon on the Mount (Matt 5–7) can be an inspiration for ecological spirituality. Jesus’ diagnosis of the human attitude (Matt 6:19–34), marked by an immoderate desire to possess and by excessive concern for the future, has not lost anything in its relevance. Changing this attitude might be possible through a renewed look at surrounding nature. The relationship to God will be a key element of Christian ecological spirituality.
 • Analiza wybranych zagadnień geografii fizycznej na przykładzie diecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

  Kostrzewa, Dariusz
  Początki państwa polskiego datujemy na rok 966. Jest to moment przyjęcia chrztu przez Polskę i miał on miejsce prawdopodobnie w Ostrowie Lednickim. Miejsce to już dwa lata później objęte zostało pierwszym biskupstwem w Poznaniu. Od tego momentu diecezje zmieniały swoje granice, podobnie jak terytorium Polski. Od 2004 roku Kościół rzymskokatolicki w Polsce jest podzielony administracyjnie na 41 jednostek. Ponadto, roku cały obszar kraju obejmuje jedna diecezja wojskowa - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Niniejsza praca przedstawia środowisko przyrodnicze wybranych 10 diecezji, które obejmują wszystkie podstawowe jednostki geograficzne Polski. Przeanalizowane zostały następujące, wybrane elementy środowiska przyrodniczego: położenie geograficzne, regiony fizycznogeograficzne, ukształtowanie terenu i geologia, wody, gleby, lasy oraz formy ochrony przyrody. Zróżnicowanie krajobrazu na poziomie 1/41 kraju jest znaczące i zostało przedstawione na przykładzie dziesięciu jednostek, będących częścią trzech metropolii: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej. Obszary poszczególnych diecezji zostały wydzielone przez polskich biskupów i udokumentowane Bullą papieską Totus Tuus Poloniae populus. Granice posiadają swoje historyczne umocowania, ale są również dostosowane do najlepszej współpracy na linii parafia – dekanat – diecezja. Taki stan rzeczy sprawia, że granicą pomiędzy diecezjami jest rzeka, stanowiąca naturalną barierę, nawet jeśli czasem w jednej miejscowości rozdziela dwie jednostki kościelne.
 • Potencjał animacyjny Kościoła katolickiego

  Tomala, Julia
  Praca analizuje czy potencjał religijny Kościoła katolickiego w Polsce może zostać uznany za jedną z form aktywizujących społeczeństwo. Bierze pod uwagę polską specyfikę obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Staram się wypracować potencjalne perspektywy na współpracę animatorów społeczno-kulturowych ze wspólnotami religijnymi w celu zbudowania społeczeństwa obywatelskiego.
 • The Richmond ReView

  A collaborative of San Francisco neighborhood history groups; The Richmond ReView (The Richmond ReView, 2005-06-01)
  Monthly newspaper serving the Richmond District, Seacliff, Presidio Heights, and Laurel Heights.
 • Legacy of Ruth Bader Ginsburg

  Digital Commons @ St. Norbert College, 2020-10-07
  News Legacy of Ruth Bader Ginsburg Presidential Madness as Election Looms Lovelee Talks Art and Community Fall Sorority Recruitment CAUGHT: COVID Cash Beto O’Rourke Calls on Gen Z Opinion Reality TV is the New Reality The Mystery of Multitasking Goodbye, RBG Impending Apocalypse and Puppeteering A Screaming Good Time in Wisconsin Features Green Bay Farmers’ Market Kayaking on the Fox Career and Internship Fair Goes Virtual New Faculty: Elizabeth Danka (Biology) Entertainment Student Spotlight Weeb Corner: What’s New in Anime? Review of “Avatar: The Last Airbender” Four of the Most Anticipated October Book Releases Junk Drawer: Favorite Fall Beverage Sports The Packers Tackle the Saints “Dancing with the Stars”: Disney Night Soccer in America
 • Exercises in New Creation from Paul to Kierkegaard

  Dickinson, Colby (Loyola eCommons, 2019-05-21)
 • Nalo Zidan Discusses Masculiminality

  Digital Commons @ St. Norbert College, 2020-10-21
  News Nalo Zidan Discusses Masculiminality Reviewing the 2020 SGA Elections Safer at SNC: Student Perspective Spreading Anti-Racism Awareness Arno Michaelis: Embrace Diversity Opinion Political Discourse The Switch in Conversation Digital Age Calls for New Course Offerings A Day Off Features Zambia Project New Faculty at SNC: Toni Morgan Yoga on the Lawn with Lisa Burke Entertainment Student Spotlight Book Review: “Under the Rainbow” by Celia Laskey Weeb Corner Top 3 Favorite “Peaky Blinders” Episodes Show Review: “Anne With An E” Coming Soon to Netflix Upcoming Events Junk Drawer: Favorite Children’s Book Sports Packers Claw the Falcons Varsity Blues Greyhound Racing: Banned for Good NFL Hamstring Injuries
 • College Place Church and its relation to the Methodists of North Carolina.

  College Place Methodist Church (Greensboro, N. C.) (Greensboro, N.C. : College Place Methodist Church,, [194-?])
  Cover title.

View more