Show simple item record

dc.contributor.authorMelanen, Matti
dc.date.accessioned2019-10-24T08:19:54Z
dc.date.available2019-10-24T08:19:54Z
dc.date.created2017-02-28 00:08
dc.date.issued2010-11-17
dc.identifieroai:www.theseus.fi:10024/21477
dc.identifierURN:NBN:fi:amk-2010110614210
dc.identifierhttp://www.theseus.fi/handle/10024/21477
dc.identifier10024/1580
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/911805
dc.description.abstractCapoeira on afro-brasilialainen kamppailua ja musiikkia yhdistävä taistelutanssi sekä peli, jonka vaikutuksia ihmisen fysiologiaan on tutkittu vähän. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kahdeksan viikon mittaisen capoeira-harjoittelua sisältävän intervention vaikuttavuutta lasten tasapainoon ja koordinaatioon. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Lappeenrannan Myllymäen koulun kanssa, jonka erityisluokalta tutkimukseen osallistui kaksi 11–12-vuotiasta koehenkilöä.
 
 Intervention harjoitustunnit pidettiin Myllymäen koululla kahdesti viikossa noin tunnin ajan. Interventio sisälsi capoeiran perusliikkumista, hyökkäämistä ja puolustautumista, akrobatiaa sekä liikkeiden improvisointia pelaamalla capoeiraa.
 
 Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena, joka mahdollisti tutkimuksen tekemisen pienemmällä kohderyhmällä. Samasta syystä tuloksia ei myöskään voida verrata suureen yleisöön, vaan se oli enemmänkin suuntaa antava.
 
 Staattista ja dynaamista tasapainoa mitattiin Metitur Oy:n Good Balance-laitteella. Bilateraalista sekä yläraajojen koordinaatiota mitattiin Bruininsk-Oseretskyn testin kyseisiä ominaisuuksia mittaavilla osilla.
 
 Tulokset olivat kaksijakoisia. Koehenkilö 1 paransi testituloksiaan alku- ja loppumittausten välillä staattisen ja dynaamisen tasapainon sekä bilateraalisen koordinaation testeissä. Koehenkilö 2:n loppumittausten tuloksen heikkenivät lähes kaikissa mittauksissa, paitsi bilateraalisen koordinaation testeissä. Molempien koehenkilöiden yläraajojen koordinaatiotestien tulokset laskivat.
 
 Tutkimuksen tulosten perusteella erityisesti lasten bilateraalinen koordinaatio kehittyi, staattisen ja dynaamisen tasapainon suhteen kehittymisessä oli eroja. Yläraajojen koordinaation heikentymisen voisi ajatella johtuvan lyöntitekniikoiden puuttumisesta capoeirassa. Capoeira vaatii harrastajaltaan dynaamista tasapainoa erityisesti perusliikkumisessa sekä hyökkäyksissä, joissa on mukana myös staattisena elementtinä tukijalka. Koordinaatiota tarvitaan liikkumisessa sekä hyökkäysten tähtäämisessä.
dc.description.abstractCapoeira is an African-Brazilian martial art and a game which combines elements from fighting, dancing and music. The effects of capoeira on human physiology haven’t really been studied earlier. The purpose of this thesis was to investigate the changes in static and dynamic balance, bilateral coordination and hand-eye coordination in children aged 11–12, during an 8 week capoeira training intervention. This study was made in cooperation with Myllymäki Elementary School in Lappeenranta, 2 test subjects from the special education class applied to the study.
 
 The intervention was held at the Myllymäki Elementary School twice a week for an hour, for 8 weeks. The intervention included basic capoeira movements, attacks and defending, acrobatics and improvisation of the movements by playing capoeira.
 
 The study was carried out as a case study which enabled the use of a small test group. For the same reason the results of this study cannot be generalized to a greater population.
 
 The static and dynamic balances were measured with Metitur Oy’s Good Balance-device. The bilateral and hand-eye coordination were measured with the appropriate sections of Bruininsk-Oseretsky Test of Motor Proficiency.
 
 The results were mixed. Test subject 1 improved his results between the measurements on both static and dynamic balance and bilateral coordination. Test subject 2 didn’t improve her results between the measurements, except for bilateral coordination. Both test subjects showed a decrease in results of hand-eye coordination.
 
 The results of this study show an improvement especially in children’s bilateral coordination, with mixed results in improvement of static and dynamic balance. The decrease in hand-eye coordination could be explained with the lack of hand techniques in capoeira. Capoeira requires dynamic balance from its practitioner especially in its basic movements and attacks, which also include a static element in a form of a supporting leg. Coordination is needed for the movement and for aiming the attacks.
dc.languagefi
dc.language.isofin
dc.publisherSaimaan ammattikorkeakoulu
dc.rightsAll rights reserved
dc.title"Pelataan capoeiraa!" : 11-12-vuotiaiden lasten tasapainon ja koordinaation harjoittaminen afro-brasilialaisella taistelutanssilla
dc.typeamk
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10524432
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10524432
ge.lastmodificationdate2017-02-28 00:08
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149000
ge.oai.repositoryid7420
ge.oai.setnameSaimaan ammattikorkeakoulu
ge.oai.setnameFysioterapian koulutusohjelma
ge.oai.setspeccom_10024_1567
ge.oai.setspeccol_10024_1580
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://www.theseus.fi/handle/10024/21477


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record